Aktuality

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

Špeciálny pedagóg

Otvoriť PDF

Špeciálny pedagóg - vedúci oddelenia

Otvoriť PDF
Ponuka preventívnych a intervenčných programov pre stredné školy na školský rok 2016/2017

Ponuka aktivít prevencie nežiaducich sociálno-patologických javov. Inovované a nové preventívne programy Oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie CPPPaP pre rok 2015/2016.

Otvoriť PDF
Ponuka preventívnych a intervenčných programov pre základné školy na školský rok 2016/2017

Ponuka aktivít prevencie nežiaducich sociálno-patologických javov. Inovované a nové preventívne programy Oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie CPPPaP pre rok 2015/2016.

Otvoriť PDF
Odborné činnosti Oddelenia psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva CPPPaP pre stredné školy v roku 2015/2016

Informácia o odborných činnostiach Oddelenia psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva CPPPaP so zameraním na klientelu stredných škôl v školskom roku 2015/2016.

Otvoriť PDF
Odborné činnosti Oddelenia psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva CPPPaP pre základné školy v roku 2015/2016

Informácia o odborných činnostiach Oddelenia psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva CPPPaP so zameraním na klientelu základných škôl v školskom roku 2015/2016

Otvoriť PDF
Ponuka aktivít Oddelenia poradenstva v osobnostno - vzdelávacom a kariérovom vývine pre stredné školy v roku 2016/2017

Ponuka aktivít a odborných činností Oddelenia poradenstvav osobnostno - vzdelávacom a kariérovom vývine CPPPaP so zameraním na klientelu stredných škôl v školskom roku 2015/2016

Otvoriť PDF
Ponuka aktivít Oddelenia poradenstva v osobnostno - vzdelávacom a kariérovom vývine pre základné školy v roku 2016/2017

Ponuka aktivít a odborných činností Oddelenia poradenstvav osobnostno - vzdelávacom a kariérovom vývine CPPPaP so zameraním na klientelu základných škôl v školskom roku 2015/2016

Otvoriť PDF