výchova

Ako rozprávka prispela k zdravému vývinu

Rozprávka a hra, dve veci, ktoré sa tak výrazne spájajú s detským svetom. Ak hru môžeme charakterizovať ako určitú vonkajšiu formu prejavovania sa detského prežívania, cítenia, fantázie, počúvanie rozprávky môžeme vnímať ako vonkajší podnet rozvíjajúci vnútorný citový život dieťaťa.

PSYCHOLOGICKÝ VÝZNAM  ČÍTANEJ  ROZPRÁVKY

Pre zdravý vývin dieťaťa je potrebná akceptácia a uznanie reality, jednoduché vnímanie toho čo je a následné vyrovnanie sa s ňou. Tu zohráva dôležitú úlohu rozprávka. Tradičné rozprávky nie sú žiadnymi historkami o raji na zemi, neukazujú svet vo vatičke, nič nepredstierajú. „Áno, to sa môže stať, že otecko a mamička zomreli…, alebo sú tak chudobní, že nemôžu uživiť svoje deti…, alebo že ťa zlá macocha nemá rada…, alebo sa ti všetci vysmievajú…” Po očarujúcom opise prichádza v rozprávke nebezpečenstvo a strach, ľudia sa niečím previnia, šťastie sa pokazí… Continue reading “Ako rozprávka prispela k zdravému vývinu”

výchova

Keď rodičia príliš milujú

Môže sa to stať?

Áno.  L.Ashnerová a M.Meyerson o tom dokonca napísali knižku s rovnakým názvom.

Vo svete, kde sú  mnohé deti týrané alebo opustené, pôsobia ideálnym dojmom oddaní rodičia , ktorí sú schopní pre svoje dieťa urobiť čokoľvek. Avšak práve títo rodičia zažívajú každodenné trápenie. Niekedy nemôžu spať Continue reading “Keď rodičia príliš milujú”

vývin

Skôr než pôjde do školy

Školská spôsobilosť – pripravenosť dieťaťa na školu. Informácie pre rodičov.

Najmä v období zápisov detí do 1. ročníka základnej školy rodičia zvažujú, ako sa bude ich dieťaťu  v škole dariť, do akej miery je už pripravené na školskú dochádzku. Ak dieťa nastupuje do školy s dobrou úrovňou školskej spôsobilosti – pripravenosti pre zaškolenie, dá sa očakávať, že mu pôjde učenie ľahšie, bude sa učiť s chuťou a bude zažívať pocit úspechu.

Dosiahnutá úroveň školskej spôsobilosti je kombináciou viacerých faktorov: Continue reading “Skôr než pôjde do školy”