výchova

Poďme sa s dieťaťom rozprávať o… rozvode

Spracovala: Mgr. Ivana Vašková

Séria článkov „Poďme sa rozprávať o…“ je príspevkom oddelenia prevencie CPPPaP BA IV. do aktuálnej koronavírus situácie, ktorá prináša viac času doma s deťmi a z toho plynúci veľký priestor sa porozprávať na rôzne aktuálne témy, príp. témy, ktoré sa môžu stať aktuálnymi. V tomto článku sa budeme venovať téme rozvodu, ako sa môže táto udalosť prejavovať u detí po emočnej stránke, ako zvládnuť rozhovor na túto tému a tiež ako sa prípadne ťažkosti v zvládaní novej situácie môžu prejaviť u detí rôznych vekových kategórií.

Rozvod či rozchod partnerov vie byť náročný, vyčerpávajúci a často sprevádzaný mnohými emóciami. Prináša so sebou zmeny vo fungovaní, ktorým je nutné sa prispôsobiť. Často sa udáva ako jedna z najstresujúcejších životných udalostí. Aj pre rodičov je daná vec záťažovou situáciou, a preto je prirodzené obávať sa toho, ako zareaguje samotné dieťa. Ako by sme mali teda rozvod vhodne odkomunikovať s dieťaťom, na čo sa pripraviť a čomu je dobré sa vyhnúť? Continue reading “Poďme sa s dieťaťom rozprávať o… rozvode”

výchova

Poďme sa rozprávať o…príchode súrodenca

Spracovala: Mgr. Ivana Vašková

Séria článkov „Poďme sa rozprávať o…“ je príspevkom oddelenia prevencie CPPPaP BA IV. nielen do ešte aktuálnej koronavírus situácie, ale aj do nadchádzajúceho obdobia uvoľňovania opatrení. Niektoré témy sú univerzálne, nech ej okolitá situácia akákoľvek a takou je aj tá dnešná. V  tomto článku sa budeme venovať tomu, ako pripraviť deti rôznych vekových kategórií na príchod nového súrodenca – čomu sa radšej vyhnúť, čo naopak podporiť a akými rôznymi spôsobmi môže vnímať starší súrodenec príchod toho mladšieho. S rolou súrodenca sa vyrovnáva každé dieťa iným spôsobom. Časť detí vníma jeho narodenie ako radostnú správu a príchod nového kamaráta, no pre mnohé deti ide o veľkú výzvu v podobe konkurencie. Preto je dôležité pozorne vnímať názory dieťaťa a odlišovať jeho schopnosť chápať súvislosti v závislosti od veku, v ktorom sa nachádza.

Pre staršieho súrodenca ide o mimoriadne náročnú situáciu, lebo sa musí vyrovnať s faktom, že rodičia mu odrazu venujú menej pozornosti. Dieťa sa Continue reading “Poďme sa rozprávať o…príchode súrodenca”

výchova

Bezpečná vzťahová väzba ako zdroj stability osobnosti dieťaťa a ďalšia generácia dospelých

Vypracovala: Mgr. Katarína Mrázová 

Vzťahová väzba je neviditeľným emocionálnym putom, ktoré spája dvoch ľudí v čase, mieste, priestore. Dojča sa rodí s genetickým programom predispozície hľadať si osobu pre bezpečnú vzťahovú väzbu, ktorá mu má poskytnúť ochranu, uspokojovať jeho potreby a podporovať ho. Počas prvého veku života si dojča vytvorí takéto špecifické emocionálne spájadlo na hlavnú osobu pre vzťahové naviazanie. Puto dieťaťa na svoju osobu, spravidla na rodičov, znamená, že dieťa pri hľadaní ochrany a bezpečia oslovuje osoby, s ktorými má vytvorený takýto kontakt. Z pohľadu dieťaťa vyjadruje skôr bezpečnostný systém, avšak zo strany osôb  je to viac menej opatrovateľský alebo ochranný systém. Continue reading “Bezpečná vzťahová väzba ako zdroj stability osobnosti dieťaťa a ďalšia generácia dospelých”

výchova

Stres v živote rodiny

Vypracovala: Mgr. Katarína Mrázová

Stres sa nachádza bežne v každodennom živote človeka, či sa  jedná o dieťa, alebo dospelého. Rôznym situáciám, ktoré v nás vyvolávajú napätie sa nedokážeme vyhnúť, preto je dôležité, aby sme ani naše ratolesti pred nimi nechránili. Už od útleho veku sa deti učia pracovať s nepohodou pri plnení úloh, výziev spojených s ich psycho-motorickým vývinom. Ak chceme, aby sa naše deti dokázali naučiť prekonávať prekážky, mali by sme ich naučiť vytvárať si mechanizmy- aké nástroje používať na ich zvládanie, na Continue reading “Stres v živote rodiny”

výchova

Princípy rešpektujúceho prístupu

Spracovala: Mgr. Zuzana Silešová

Pre partnerský a rešpektujúci prístup je dôležité používať efektívne komunikačné zručnosti, ktoré rešpektujú osobnosť dieťaťa a predstavujú partnerský prístup medzi ľuďmi (opak mocenského a direktívneho prístupu). Tieto zručnosti sú nielen účinné, ale aj podporujú vzťah rodič – dieťa a rozvíjajú osobnosť dieťaťa v pozitívnom smere (sebavedomie, zodpovednosť, aktivita, úcta k sebe a druhým, a pod.) Continue reading “Princípy rešpektujúceho prístupu”

výchova

Pomôžte deťom ovládať strach

Vypracovala: Mgr. Ivana Vašková

Zrejme všetci dôverne poznáme strach ako emóciu, ktorá nás dokáže varovať pred ohrozením. I keď to môžeme považovať za akýsi paradox, strach v nás vyvoláva správanie, ktoré môže viesť k úspešnému riešeniu nebezpečnej situácie. Pokojne by sme teda strach mohli pomenovať aj „osobnou varovnou strážou“. Avšak má to jeden háčik. Pri jeho prežívaní sa posilňuje tendencia k stiahnutiu sa do seba a ochota poznávať okolie klesá. Continue reading “Pomôžte deťom ovládať strach”

výchova

Ako rozprávka prispela k zdravému vývinu

Vypracovala: Mgr. Jana Záchejová

Rozprávka a hra, dve veci, ktoré sa tak výrazne spájajú s detským svetom. Ak hru môžeme charakterizovať ako určitú vonkajšiu formu prejavovania sa detského prežívania, cítenia, fantázie, počúvanie rozprávky môžeme vnímať ako vonkajší podnet rozvíjajúci vnútorný citový život dieťaťa.

PSYCHOLOGICKÝ VÝZNAM  ČÍTANEJ  ROZPRÁVKY

Pre zdravý vývin dieťaťa je potrebná akceptácia a uznanie reality, jednoduché vnímanie toho čo je a následné vyrovnanie sa s ňou. Tu zohráva dôležitú úlohu rozprávka. Tradičné rozprávky nie sú žiadnymi historkami o raji na zemi, neukazujú svet vo vatičke, nič nepredstierajú. „Áno, to sa môže stať, že otecko a mamička zomreli…, alebo sú tak chudobní, že nemôžu uživiť svoje deti…, Continue reading “Ako rozprávka prispela k zdravému vývinu”

výchova

Keď rodičia príliš milujú

Spracovala: PhDr. Eva Nakhlé

Môže sa to stať?

Áno.  L. Ashnerová a M. Meyerson o tom dokonca napísali knižku s rovnakým názvom.

Vo svete, kde sú  mnohé deti týrané alebo opustené, pôsobia ideálnym dojmom oddaní rodičia , ktorí sú schopní pre svoje dieťa urobiť čokoľvek. Avšak práve títo rodičia zažívajú každodenné trápenie. Niekedy nemôžu spať Continue reading “Keď rodičia príliš milujú”