Články

vývin

Keď sa jedlo mení na nepriateľa

Vypracovala: Mgr. Ivana Vašková

Jedlo je témou mnohých rozhovorov, sprevádza nás od narodenia, uspokojuje jednu zo základných fyziologických potrieb. Okrem primárnej úlohy, ktorú jedlo zohráva ako zdroj živín, ho môžeme považovať aj za komunikačný nástroj, pričom Smolík (1996) v súvislosti s tým uvádza, že jedlo so sebou nesie veľa psychologických významov. Môže byť pôžitkom, prostriedkom upokojenia či ocenenia. Do vzťahu k jedlu sa premietajú naše individuálne postoje, sociálne interakcie, vplyvy sociokultúrneho prostredia či biologické faktory. Continue reading “Keď sa jedlo mení na nepriateľa”

výchova

Pomôžte deťom ovládať strach

Vypracovala: Mgr. Ivana Vašková

Zrejme všetci dôverne poznáme strach ako emóciu, ktorá nás dokáže varovať pred ohrozením. I keď to môžeme považovať za akýsi paradox, strach v nás vyvoláva správanie, ktoré môže viesť k úspešnému riešeniu nebezpečnej situácie. Pokojne by sme teda strach mohli pomenovať aj „osobnou varovnou strážou“. Avšak má to jeden háčik. Pri jeho prežívaní sa posilňuje tendencia k stiahnutiu sa do seba a ochota poznávať okolie klesá. Continue reading “Pomôžte deťom ovládať strach”

výchova

Ako rozprávka prispela k zdravému vývinu

Vypracovala: Mgr. Jana Záchejová

Rozprávka a hra, dve veci, ktoré sa tak výrazne spájajú s detským svetom. Ak hru môžeme charakterizovať ako určitú vonkajšiu formu prejavovania sa detského prežívania, cítenia, fantázie, počúvanie rozprávky môžeme vnímať ako vonkajší podnet rozvíjajúci vnútorný citový život dieťaťa.

PSYCHOLOGICKÝ VÝZNAM  ČÍTANEJ  ROZPRÁVKY

Pre zdravý vývin dieťaťa je potrebná akceptácia a uznanie reality, jednoduché vnímanie toho čo je a následné vyrovnanie sa s ňou. Tu zohráva dôležitú úlohu rozprávka. Tradičné rozprávky nie sú žiadnymi historkami o raji na zemi, neukazujú svet vo vatičke, nič nepredstierajú. „Áno, to sa môže stať, že otecko a mamička zomreli…, alebo sú tak chudobní, že nemôžu uživiť svoje deti…, Continue reading “Ako rozprávka prispela k zdravému vývinu”

výchova

Keď rodičia príliš milujú

Spracovala: PhDr. Eva Nakhlé

Môže sa to stať?

Áno.  L. Ashnerová a M. Meyerson o tom dokonca napísali knižku s rovnakým názvom.

Vo svete, kde sú  mnohé deti týrané alebo opustené, pôsobia ideálnym dojmom oddaní rodičia , ktorí sú schopní pre svoje dieťa urobiť čokoľvek. Avšak práve títo rodičia zažívajú každodenné trápenie. Niekedy nemôžu spať Continue reading “Keď rodičia príliš milujú”

vývin

Skôr než pôjde do školy

Spracovala: PhDr. Viera Ritomská

Školská spôsobilosť – pripravenosť dieťaťa na školu. Informácie pre rodičov.

Najmä v období zápisov detí do 1. ročníka základnej školy rodičia zvažujú, ako sa bude ich dieťaťu  v škole dariť, do akej miery je už pripravené na školskú dochádzku. Ak dieťa nastupuje do školy s dobrou úrovňou školskej spôsobilosti – pripravenosti pre zaškolenie, dá sa očakávať, že mu pôjde Continue reading “Skôr než pôjde do školy”