Informačné zdroje v KP

ms.-parkers-classroom-safety-rules-2

A, POVOLANIA

B, TRH PRÁCE

C, ŠKOLY

D, PRÁCA/ PRACOVNÁ SKÚSENOSŤ

 

A, POVOLANIA

Sústava povolaní

Informácie o požiadavkách zamestnávateľov (na kompetencie, odborné vedomosti a zručnosti), pomôže pri uvažovaní, v ktorých oblastiach uplatniť svoje talenty a dotvoriť predstavu, čo ma v konkrétnom povolaní čaká.

https://www.sustavapovolani.sk/register_zamestnani

ISTP

Pomôže zorientovať sa v realite pracovného trhu a o možnostiach práce. Kartotéka zamestnaní s informáciami na kvalifikáciu, osobnostné predpoklady zdravotné obmedzenia, mzdy… Zamestnania sú prepojené s RIASECOM a zoznamom škôl, kde môžem získať na konkrétne povolanie kvalifikáciu.

https://www.istp.sk/kartoteka-zamestnani

Katalóg pracovných pozícií

Katalóg najbežnejších pozícií na Slovensku podľa oblasti pracovného zamerania. Všeobecné informácie o náplni práce, požiadavkách na vzdelanie, znalosti, dĺžke požadovanej praxi s prelinkom na voľné pracovné miesta.

https://www.pozicie.sk

Povolanie cez video a audio

Čo robím

Video- prezentácie vybraných povolaní, ktoré opisujú ľudia, ktorí ich naozaj vykonávajú. Sú tu perspektívne profesie a informácie o konkrétnych zametnávateľoch.

http://www.corobim.sk/profesie/

Youtube

Môžete si tu vyhľadať rôzne videá k rôznym povolaniam. Stačí zadávať alternatívy názvov pozícií, odborností, profesií – v našom alebo cudzom jazyku.

https://www.youtube.com/watch?v=AarAP2ur7gQ&ab_channel=CareerOneStop – psychológ

Podcasty – Profesia v praxi

Podcasty a rozhovory na zaujímavé témy v oblasti trendov trhu práce na Slovensku, zručnosti budúcnosti.

https://open.spotify.com

 

B, TRH PRÁCE

Trendy práce

Web informuje, kde sa najlepšie študent uplatní. Nájdete tam perspektívy povolaní a škôl a informácie o trendoch v uplatnení v regióne i v rámci Slovenska. https://www.trendyprace.sk/sk/trendy-trhu-prace/moje-trendy

Uplatnenie po stopách absolventov

Nájdete tu relevantné informácie o uplatnení absolventov SŠ a VŠ na trhu práce. Možné porovnať si rôzne ukazovatele (počet absolventov, platy, oblasti zamestnávania, zamestnateľnosť/nezamestnanosť, počet zamestnávateľov) 2 škôl, 2 odborov.

https://www.uplatnenie.sk/

Na tejto stránke, nájdete ktoré povolanie a pozícia sú ako platené. Získate prehľad o zárobkoch a zamestnaneckých benefitoch na slovenskom trhu práce i v rámci regiónov.

https://www.platy.sk/platy/vrcholovy-manazment/riaditel-vydavatelstva

Automatizácia profesií

Nájdete “kalkulačku”, ktorá vám vypočíta pravdepodobnosť s akou prežijú jednotlivé profesie budúcnosť na nahradenie pracovnej sily autoamtizáciou a robotizáciou. . https://willrobotstakemyjob.com/

https://www.bbc.com/news/technology-34066941

EUROSTAT

Štatistiky EÚ a aktuálne správy o rôznych segmentoch trhu práce a nezamestnanosti. https://ec.europa.eu/eurostat

 

C, ŠKOLY

Kam na strednú?

Mapa regionálneho školstva

Nájdete tu každú strednú školu na základe zvoleného regiónu a zamerania školy. Dostanete sa k základným informáciám a webovým stránkam SŠ. Súčasťou je informácie o úspešnosti študentov na maturite a ďalšie zaujímavosti

http://mapaskol.iedu.sk/index.aspx

Duálny systém

Zahŕňa informácie v čom je užitočné duálne vzdelávanie a ako sa naň dostať. Video galéria rôznych povolaní s mladými ľuďmi.

http://dualnysystem.sk/skola/zoznam-skol-skola/

Kam na strednú

Zistíte, ktoré stredné školy sa nachádzajú v jednotlivých krajoch a v ktorých študijných odboroch je možné študovať. Súčasťou sú videá študentov a absolventov stredných škôl, ktorý približujú čo im štúdium prinieslo.

https://www.kamnastrednu.sk/

Kam na vysokú?

Portál vysokých škôl Informácie o vysokých školách. V rámci členenia jednotlivých odborov sa dá prísť k informáciám ako a kde ich študovať.

https://www.portalvs.sk/sk/

Vysoké školy

Nájdete prehľad všetkých vysokých škôl na základe 12 rôznych kategórií z hľadiska odborového zamerania. Súčasťou sú info o študijných programoch, videá škôl. Zaujímavý magazín s dobrými témami pre záujemcov VŠ.

http://vysokeskoly.sk/prehlad-skol

Eduworld vysoké školy

Nájdete zoznam vysokých školách a odborov, ktorých súčasťou sú aj hodnotenia. V rámci portálu sú zaujímavé články ohľadom vysokých škôl napr. o rebríčkoch vysokých škôl. https://eduworld.sk/vysoke-skoly

 

D,  PRÁCA / PRACOVNÁ SKÚSENOSŤ

Práca

https://www.profesia.sk/

https://kariera.zoznam.sk/

https://www.istp.sk/volne-pracovne-miesta

https://www.eures.sk/uchadzaci.php

https://www.eurojobs.com/

www.linkedin.com

 

Stáže a dobrovoľníctvo

www.praxuj.sk

https://www.brigada.sk/

https://aiesec.sk/

http://www.dobrovolnictvo.sk/

https://www.centrumdobrovolnictva.sk/

 

Podnikanie

http://www.sbagency.sk/

https://zmps.sk/