Klubová starostlivosť

Klubová činnosť pre žiakov základných a stredných škôl sa realizuje v popoludňajších hodinách v priestoroch CPP.

Realizujeme: 

  • klub Jednorožec podporná psychologická činnosť pre žiakov 1. stupňa ZŠ s problémami v správaní a emočnými ťažkosťami formou hrových aktivít. Čas realizácie je každý druhý utorok so začiatkom 15:00 hod. do 16:00. hod.
  • klub Arteliér – podporná psychologická činnosť pre žiakov 1. stupňa ZŠ s problémami  v správaní a emočnými ťažkosťami formou výtvarných aktivít. Čas realizácie je každý druhý utorok so začiatkom 15:00 hod. do 16:00 hod. Strieda sa s klubom Jednorožec.
  • klub Tresotréning sociálnych zručností, pravidiel komunikácie a rozvíjanie ďalších sekundárnych zručností v malej a bezpečnej skupine rovesníkov druhého stupňa základných škôl. Čas realizácie je každý pondelok so začiatkom 15:00 hod. do 16:00. hod.