Klubová starostlivosť

Klubová činnosť pre žiakov základných a stredných škôl sa realizuje v popoludňajších hodinách v priestoroch CPP.

Realizujeme: 

  • klub Jednorožec podporná psychologická činnosť pre žiakov 1. stupňa ZŠ s problémami v správaní a emočnými ťažkosťami formou hrových aktivít. Čas realizácie je každý druhý utorok so začiatkom 15:15 hod. do 16:30. hod.
  • klub Arteliér – podporná psychologická činnosť pre žiakov 1. stupňa ZŠ s problémami  v správaní a emočnými ťažkosťami formou výtvarných aktivít. Čas realizácie je každý druhý utorok so začiatkom 15:15 hod. do 16:30 hod. Strieda sa s klubom Jednorožec.
  • klub Treso tréning sociálnych a komunikačných zručností pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Čas realizácie je každý pondelok so začiatkom 15:15 hod. do 16:30. hod.