Kontakt

Poštová adresa

Centrum poradenstva a prevencie
Fedákova 3
841 02 Bratislava

Mailová adresa

poradenstvoba4@gmail.com
prevenciaba4@gmail.com

IČO: 307 95 923

DIČ: 202 188 02 67

Darovací účet: SK47 8180 0000 0070 0015 6525


Ako sa k nám objednať?

Objednať sa k nám môžete:

vyplnením online objednávky tu 

telefonicky na čísle: 0940994888                                                                             

osobne na adrese: CPP, Fedákova 3, Bratislava  v čase:

Pondelok – Štvrtok 8:00 – 16:00

Piatok 8:00 -14:00

Obedná prestávka 11:30 -12:15

Prosíme Vás, aby ste si vopred premysleli s akým problémom sa na nás chcete obrátiť. Výrazne sa tým urýchli dĺžka procesu objednávania a tým sa aj skráti možná čakacia doba na telefónnej linke.    

V prijímacej kancelárii budete podľa okruhu problému pridelení k príslušnému odborníkovi – psychológovi, špeciálnemu pedagógovi, liečebnému pedagógovi.

Ak už navštevujete naše zariadenie a máte prideleného odborníka, môžete sa s ním skontaktovať na jeho mailovej adrese. Zoznam adries nájdete tu.

Ako sa k nám dostanete?                       

MHD zastávka OD Saratov:

Autobus: 20, 23, 84, 123

Električka: 4
MHD zastávka Pekníkova:
Autobus: 83
GPS súradnice: 48.1906151,17.03348649999998