Kontakty na zamestnancov CPPPaP

Priezvisko, meno funkcia, odborná spôsobilosť mailtel. klapka - zadať až po dovolaní sa na číslo 02/64288090
Mgr. Klapková Monikariaditeľka CPPPaP, špeciálny pedagógklapkova.poradenstvoba4@gmail.com
mobil: 0903567446
22
PhDr. Ritomská Vieravedúca psych. odd., psychológritomska.poradenstvoba4@gmail.com25
Mgr. Monika Lazarovávedúca psych. odd., psychológ, metodik pre vých. poradcov SŠlazarova.prevenciaba4@gmail.com23
PaedDr. Klečáková Silviavedúca špec.-ped. odd., špecialný pedagógklecakova.poradenstvoba4@gmail.com13
PhDr. Nakhlé Evapsychológnakhle.poradenstvoba4@gmail.com33
Mgr. Klinovská Evapsychológklinovska.poradenstvoba4@gmail.com24
Mgr. Hambálková-Polčičová Božena psychológhambalkova.prevenciaba4@gmail.com26
Mgr. Záchejová Janapsychológzachejova.poradenstvoba4@gmail.com20
Mgr. Andrea Jastrabíková psychológjastrabikova.poradenstvoba4@gmail.com20
Mgr. Vladimíra Varganovášpeciálny pedagógvarganova.poradenstvoba4@gmail.com34
Mgr. Zuzana Sílešovápsychológsilesova.poradenstvoba4@gmail.com31
Mgr. Benkovičová Marcela špeciálny pedagóg, metodik pre špec. pedagógov benkovicova.poradenstvoba4@gmail.com14
Mgr. Rusinová Monikapsychológrusinova.prevenciaba4@gmail.com30
Mgr. Mikulič Martinliečebný pedagóg, metodik pre vých. poradcov ZŠmikulic.prevenciaba4@gmail.com29
Mgr. Lucia Ďuriškovápsychológduriskova.prevenciaba4@gmail.com19
Mgr. Chomjak Petervedúci odd. prevencie, psychológ, metodik koo. prevenciechomjak.prevenciaba4@gmail.com18
Mgr. Petronela Majherová špeciálny pedagógmajherova.poradenstvoba4@gmail.com15
Mgr. Bošnáková Dominika logopédbosnakova.poradenstvoba4@gmail.com16
Mgr. Baranová Mariannalogopédbaranova.poradenstvoba4@gmail.com16
Mgr. Ivana Vaškovápsychológ vaskova.prevenciaba4@gmail.com29

Technicko-administratívni pracovníci:

Priezvisko, MenoPracovná pozíciamailtel. klapka
Hlubíková Daniela, Ing.mzdy a personalistika32
Mikulášová Jana, Ing.mzdy a personalistika32
Vechterová Mária, Ing.účtovnictvo21
Kochová Zuzanarozpočtárkochova.poradenstvoba4@gmail.com21
Morávková Martinapracovník prvého kontaktu moravkova.poradenstvoba4@gmail.com11
Haramiová Zdenkaupratovačka