Kontakty na zamestnancov CPP

Priezvisko, meno funkcia, odborná spôsobilosť mailmobilné tel. číslo
od 8:00 do 16:00
KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU (Martina Morávková)moravkova.poradenstvoba4@gmail.com0940994888
Mgr. Klapková Monikariaditeľka CPPPaP, špeciálny pedagógklapkova.poradenstvoba4@gmail.com0903567446
PhDr. Ritomská Vierazástupkyňa riaditeľky CPPPaP, psychológritomska.poradenstvoba4@gmail.com0940996177
Mgr. Monika Lazarovávedúca psych. odd., psychológ, metodik pre školských psychológovlazarova.poradenstvoba4@gmail.com0948068117
PaedDr. Klečáková Silviavedúca špec.-ped. odd., špecialný pedagógklecakova.poradenstvoba4@gmail.com0948325928
PhDr. Nakhlé Evapsychológnakhle.poradenstvoba4@gmail.com0940943528
Mgr. Klinovská Evapsychológklinovska.poradenstvoba4@gmail.com0948856829
Mgr. Hambálková-Polčičová Božena psychológhambalkova.poradenstvoba4@gmail.com0940603507
Mgr. Virágová Barbarapsychologičkaviragova.poradenstvoba4@gmail.com0940499427
Mgr. Veronika Sedláčkovápsychologičkasedlackova.poradenstvoba4@gmail.com0940514573
Mgr. Kristína Együdovápsychologičkaegyudova.poradenstvoba4@gmail.com0940655527
Mgr. Monika Hinčekovápsychologičkahincekova.poradenstvoba4@gmail.com0948790930
Mgr. Zuzana Sílešovápsychológsilesova.poradenstvoba4@gmail.com0940657691
Mgr. Kristína Horvatikoválogopédičkahorvatikova.poradenstvoba4@gmail.com0948368997
Mgr. Vladimíra Varganovášpeciálny pedagógvarganova.poradenstvoba4@gmail.com0940944021
Mgr. Petronela Majherovášpeciálny pedagógmajherova.poradenstvoba4@gmail.com0940945076
Mgr. Benkovičová Marcela špeciálny pedagóg, metodik pre špec. pedagógov benkovicova.poradenstvoba4@gmail.com0940941429
Mgr. Bartošová Monikašpeciálny pedagógbartosova.poradenstvoba4@gmail.com0948041054
Mgr. Mikuličová Darinapsychologička mikulicova.prevenciaba4@gmail.com
Mgr. Mikulič Martinliečebný pedagóg, supervízor, metodik pre vých. poradcov ZŠmikulic.prevenciaba4@gmail.com0940993965
Mgr. Lucia Ďuriškovápsychológduriskova.prevenciaba4@gmail.com0940498878
Mgr. Petra Židekovápsychologičkazidekova.prevenciaba4@gmail.com0948770189
Mgr. Chomjak Petervedúci odd. prevencie, psychológ, metodik koo. prevenciechomjak.prevenciaba4@gmail.com0940993622
Mgr. Ivana Löwenbergšpeciálna pedagogičkalowenberg.poradenstvoba4@gmail.com0948730492
Mgr. Šimková Esteralogopédkasimkova.poradenstvoba4@gmail.com0948001961

Technicko-administratívni pracovníci:

Priezvisko, MenoPracovná pozíciamailtel. klapka
Mikulášová Jana, Ing.mzdy a personalistika32
Vechterová Mária, Ing.účtovnictvo21
Kochová Zuzanarozpočtárkochova.poradenstvoba4@gmail.com21
Morávková Martinapracovník prvého kontaktu moravkova.poradenstvoba4@gmail.com11
Haramiová Zdenkaupratovačka