Kontakty na zamestnancov CPPPaP

Priezvisko, meno funkcia, odborná spôsobilosť mailtel. klapka - zadať až po dovolaní sa na číslo 02/64288090mobilné tel. číslo
od 8:00 do 16:00
KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU (Martina Morávková)moravkova.poradenstvoba4@gmail.com110940994888
Mgr. Klapková Monikariaditeľka CPPPaP, špeciálny pedagógklapkova.poradenstvoba4@gmail.com220903567446
PhDr. Ritomská Vierazástupkyňa riaditeľky CPPPaP, psychológritomska.poradenstvoba4@gmail.com250940996177
Mgr. Monika Lazarovávedúca psych. odd., psychológ, metodik pre vých. poradcov SŠlazarova.prevenciaba4@gmail.com230948068117
PaedDr. Klečáková Silviavedúca špec.-ped. odd., špecialný pedagógklecakova.poradenstvoba4@gmail.com130948325928
PhDr. Nakhlé Evapsychológnakhle.poradenstvoba4@gmail.com330940943528
Mgr. Klinovská Evapsychológklinovska.poradenstvoba4@gmail.com240948856829
Mgr. Hambálková-Polčičová Božena psychológhambalkova.prevenciaba4@gmail.com260940603507
Mgr. Záchejová Janapsychológzachejova.poradenstvoba4@gmail.com200940499427
Mgr. Andrea Jastrabíková psychológjastrabikova.poradenstvoba4@gmail.com200948001961
Mgr. Vladimíra Varganovášpeciálny pedagógvarganova.poradenstvoba4@gmail.com340940944021
Mgr. Zuzana Sílešovápsychológsilesova.poradenstvoba4@gmail.com310940657691
Mgr. Benkovičová Marcela špeciálny pedagóg, metodik pre špec. pedagógov benkovicova.poradenstvoba4@gmail.com140940941429
Mgr. Rusinová Monikapsychológ, metodik pre šk. psychológov rusinova.prevenciaba4@gmail.com280948790930
Mgr. Mikulič Martinliečebný pedagóg, supervízor, metodik pre vých. poradcov ZŠmikulic.prevenciaba4@gmail.com290940993965
Mgr. Lucia Ďuriškovápsychológduriskova.prevenciaba4@gmail.com190940498878
Mgr. Chomjak Petervedúci odd. prevencie, psychológ, metodik koo. prevenciechomjak.prevenciaba4@gmail.com180940993622
Mgr. Petronela Majherová (materská dovolenka)špeciálny pedagógmajherova.poradenstvoba4@gmail.com15
Mgr. Bošnáková Dominika logopédbosnakova.poradenstvoba4@gmail.com160948368997
Mgr. Baranová Marianna (materská dovolenka)logopédbaranova.poradenstvoba4@gmail.com16
Mgr. Ivana Vaškovápsychológ vaskova.prevenciaba4@gmail.com290940945076

Technicko-administratívni pracovníci:

Priezvisko, MenoPracovná pozíciamailtel. klapka
Hlubíková Daniela, Ing.mzdy a personalistika32
Mikulášová Jana, Ing.mzdy a personalistika32
Vechterová Mária, Ing.účtovnictvo21
Kochová Zuzanarozpočtárkochova.poradenstvoba4@gmail.com21
Morávková Martinapracovník prvého kontaktu moravkova.poradenstvoba4@gmail.com11
Haramiová Zdenkaupratovačka