Rozdelenie škôl podľa psychológov

PsychológMaterské školyZákladné školyStredné školy
Mgr. Klinovská EvaSmrekaKarloveská 61 PaSA Bullova
HorovaSúkr. Veterin. Bullova
Cirk. Gym. Karloveská 32
SOŠE K. Adlera
Šk. úžit. výtv. Dúbr. cesta
Gymn. L.Sáru
Gymn. Bilíková
PhDr. Nakhlé EvaGalbavéhoSokolíkova
Pod rovnicamiPri krížiSOŠ.Automob. J.Jonáša
Bazovského
Ľ.Fullu
Švantnerova
Mgr. Jastrabíková Andrea
DamborskéhoTilgnerova Gym. Tilgnerova
Bilíkova cirk.
Ušiakova
Zlatohorská cirk.
Mgr. Hambálková BoženaHargašovaHargašova
KolískovaHorova
SáruKremeľská
Kremeľská
Mgr. Lazarová MonikaSuchohradská
SekurisovaNejedlho
MarečkaWonderland
PhDr. Ritomská VieraFedákova 1MajerníkovaMokrohájska 1 (žiaci bez TP)
CabanovaCENADAGym. Esprit
Pri krížiESPRIT
Borská
Ožvoldíkova
Mgr. Zuzana SilešováHeyrovskéhoBukovčana
Malokarpatské nam.Malokarpatské nám.
Bullova
Mgr. Záchejová JanaZden.SchelingovejKarloveská 32
NejedléhoMontessori
Montessori
Mgr. Rusinová MonikaAdámihoBukovčana
Majerníkova 60Beňovského
Majerníkova 11British School

Rozdelenie škôl podľa špeciálnych pedagógov:

Mgr. Monika KlapkováMgr. Marcela BenkovičováMgr. Petronela MajherováPaedDr.Silvia KlečákováMgr. Vladimíra Varganová
Materské školy MŠ Fedákova MŠ M.MarečkaMŠ ZlatohorskáMŠ HargašovaMŠ Bilíkova
MŠ MontessoriMŠ NejedléhoMŠ Malokarp. nám.MŠ Bazovského
MŠ GalbavéhoMŠ UšiakováMŠ SekurisovaMŠ Borská
MŠ ŠvantnerovaMŠ BullovaMŠ KolískovaMŠ Heyrovského
MŠ Majerníkova 11MŠ DamborskéhoMŠ Pri KrížiMŠ Horova+Smreka
MŠ AdámihoMŠ SuchohradskáMŠ KremeľskáMŠ Pod rovnicami
MŠ Ľ.FulluMŠ OžvoldíkovaMŠ Majerníková 60
MŠ L. SáruMŠ bl. Z. SchelingovejMŠ Cabanová
Základné školy ZŠ TilgnerovaZŠ BukovčanaKremeľskáZŠ HargašovaZŠ Horova
SZŠ MontessoriZŠ Karloveská 32ZŠ Malokarp. námZŠ Nejedlého
ZŠ SokolíkovaZŠ Karloveská 61ZŠ Pri KrížiZŠ Beňovského
ZŠ MajerníkovaWonderschoolMokrohájska 3British School
Stredné školy Gym. TilgnerovaSOŠ VeterinárnaSPŠE K.AdleraSŠ Mokrohájska 3SOŠPe Bullova
Gym. EspritCirk.gymn. Karlovesk 32SOŠA J. JonášaGym. Bilíková
Gym. L. SáruSOŠ Mokrohájska 1
SOŠPe Bullova