Podporná rodičovská skupina

Podporná rodičovská skupina si kladie za cieľ hľadať odpovede na najčastejšie otázky rodičov „ako dieťaťu vytýčiť hranice pre jeho správanie bez toho, aby sme mu bránili získavať vlastné skúsenosti?“, „ako pracovať s vlastnými emóciami?“, „ako reagovať na emócie dieťaťa?“, „ako pracovať so vzdorom u detí?“, „ako narábať s odmenami a trestami?, „som pre dieťa autorita?“, „ako reagovať na neúspech dieťaťa“. Realizovaná je skupinovou formou (približne 8. stretnutí), ktorá zahŕňa okrem rozvojovej funkcie aj funkciu podpornú (prípadne aj tréningovú, ak atmosféra v  skupine dovoľuje  nácvik niektorých konkrétnych komunikačných zručností). Program je postavený na  poznatkoch z relevantnej literatúry a poradenských skúseností. Prepájame v ňom osobné skúsenosti účastníkov s obsahom, teda pre aktuálne preberané   komunikačné zručnosti sa hľadá spôsob využitia v každodenných situáciách a interakciách s dieťaťom. Hodnotové východiská sú humanizmus, rešpektujúca komunikácia autorov Kopřiva a Nováčková, ktorí  dopĺňajú T. Gordona a jeho výchovu bez porazených. Rodičovskú rolu pomáha priblížiť ucelený rozvojový  koncept Kruh bezpečného rodičovstva K. Hoffmana. Téma emócií sa inšpiruje modelom nenásilnej komunikácie M. Rosenberga. Na lepšie porozumenie ako ľudia fungujú vo vzťahu k sebe, druhým a k svetu sa odkazuje na teóriu vzťahovej väzby autorov J. Bowlby a M. Ainsworthová. Aspekty niektorých špecifických vývinových období a fenoménov (obdobie vzdoru, puberty, regulácia emócií u detí…) vysvetľuje cez perspektívu vývinovej psychológie Langmeiera.

Prihlásiť sa môžete vyplnením nasledujúceho formulára. Podporná rodičovská skupina pozostáva z piatich stretnutí, ktoré vedia byť podľa vôle účastníkov obohatené o ďalšie stretnutia. Najbližší beh sa bude realizovať  v priestoroch CPP BA4. Po zozbieraní dostatočného počtu prihlášok Vás bude  s termínom a časom realizácie kontaktovať Mgr. Martin Mikulič. Doplňujúce otázky píšte na mikulic.prevenciaba4@gmail.com

***Aktuálne sú naplnené termíny podporných rodičovských skupín na tento školský rok. Vyplnením prihlášky vás zaradíme ako čakateľov do behov, ktoré sa chystajú v školskom roku 2023/2024. O konkrétnych termínoch vás budeme informovať mailom.***