Články

vývin

Poďme sa porozprávať o…strachu a úzkosti

Vypracovala: Mgr. Monika Rusinová

Séria článkov „Poďme sa rozprávať o…“ je príspevkom oddelenia prevencie CPPPaP BA IV. do aktuálnej koronavírus situácie, ktorá prináša viac času doma s deťmi a z toho plynúci veľký priestor sa porozprávať na rôzne aktuálne témy, príp. témy, ktoré sa môžu stať aktuálnymi. V tomto článku sa budeme venovať najmä podporujúcej komunikácii s úzkostnými deťmi, prejavmi strachu a úzkosti v rôznych vekových kategóriách a návrhom reakcií rodičov príp. iných významných dospelých, ktoré majú potenciál Continue reading “Poďme sa porozprávať o…strachu a úzkosti”

vývin

Poďme sa rozprávať o návšteve odborníka

Vypracovala: Mgr. Monika Rusinová

Séria článkov „Poďme sa rozprávať o…“ je príspevkom oddelenia prevencie CPPPaP BA IV. do aktuálnej koronavírus situácie, ktorá prináša viac času doma s deťmi a z toho plynúci veľký priestor sa porozprávať na rôzne aktuálne témy, príp. témy, ktoré sa môžu stať aktuálnymi. Témou tohto článku sú práve situácie, ktoré môžu nastať, keď sa uvoľnia opatrenia – konkrétne, že budete potrebovať navštíviť spolu s dieťaťom nejakého odborníka. Podnetom na napísanie tohto článku boli skúsenosti s rodičmi, ktorí prichádzali prvýkrát do poradne a potrebovali vysvetliť svojim deťom, kam a prečo s nimi idú na návštevu. Nasledujúce riadky majú za cieľ byť sprievodcom, ako pomôcť dieťaťu pri prvej návšteve nového odborníka (či už je to zubár, nový lekár, logopéd, psychológ, Continue reading “Poďme sa rozprávať o návšteve odborníka”

výchova

Poďme sa s dieťaťom rozprávať o… rozvode

Spracovala: Mgr. Ivana Vašková

Séria článkov „Poďme sa rozprávať o…“ je príspevkom oddelenia prevencie CPPPaP BA IV. do aktuálnej koronavírus situácie, ktorá prináša viac času doma s deťmi a z toho plynúci veľký priestor sa porozprávať na rôzne aktuálne témy, príp. témy, ktoré sa môžu stať aktuálnymi. V tomto článku sa budeme venovať téme rozvodu, ako sa môže táto udalosť prejavovať u detí po emočnej stránke, ako zvládnuť rozhovor na túto tému a tiež ako sa prípadne ťažkosti v zvládaní novej situácie môžu prejaviť u detí rôznych vekových kategórií.

Rozvod či rozchod partnerov vie byť náročný, vyčerpávajúci a často sprevádzaný mnohými emóciami. Prináša so sebou zmeny vo fungovaní, ktorým je nutné sa prispôsobiť. Často sa udáva ako jedna z najstresujúcejších životných udalostí. Aj pre rodičov je daná vec záťažovou situáciou, a preto je prirodzené obávať sa toho, ako zareaguje samotné dieťa. Ako by sme mali teda rozvod vhodne odkomunikovať s dieťaťom, na čo sa pripraviť a čomu je dobré sa vyhnúť? Continue reading “Poďme sa s dieťaťom rozprávať o… rozvode”

výchova

Poďme sa rozprávať o…príchode súrodenca

Spracovala: Mgr. Ivana Vašková

Séria článkov „Poďme sa rozprávať o…“ je príspevkom oddelenia prevencie CPPPaP BA IV. nielen do ešte aktuálnej koronavírus situácie, ale aj do nadchádzajúceho obdobia uvoľňovania opatrení. Niektoré témy sú univerzálne, nech ej okolitá situácia akákoľvek a takou je aj tá dnešná. V  tomto článku sa budeme venovať tomu, ako pripraviť deti rôznych vekových kategórií na príchod nového súrodenca – čomu sa radšej vyhnúť, čo naopak podporiť a akými rôznymi spôsobmi môže vnímať starší súrodenec príchod toho mladšieho. S rolou súrodenca sa vyrovnáva každé dieťa iným spôsobom. Časť detí vníma jeho narodenie ako radostnú správu a príchod nového kamaráta, no pre mnohé deti ide o veľkú výzvu v podobe konkurencie. Preto je dôležité pozorne vnímať názory dieťaťa a odlišovať jeho schopnosť chápať súvislosti v závislosti od veku, v ktorom sa nachádza.

Pre staršieho súrodenca ide o mimoriadne náročnú situáciu, lebo sa musí vyrovnať s faktom, že rodičia mu odrazu venujú menej pozornosti. Dieťa sa Continue reading “Poďme sa rozprávať o…príchode súrodenca”

vývin

RASTOVÁ SKUPINA PRE ADOLESCENTOV

Spracovala:  Eva Nakhlé

   Jednou z aktivít, ktorú naše Centrum poskytuje v popoludňajších hodinách, sú skupinové stretnutia adolescentov, ktoré majú napomáhať ich osobnostnému rastu a spokojnosti v živote.

       Pojem adolescencie niektorí vývinoví psychológovia vymedzujú široko – od ranej cez strednú až po neskorú adolescenciu, čo je interval v rozmedzí už od 12  po 19 až 22 rokov. Prijímame takéto členenie adolescentného obdobia a vekové zloženie skupiny prispôsobujeme aktuálnemu záujmu a potrebám klientov. Môže sa stať, že v určitom období sa skupinových stretnutí u nás zúčastňuje mládež okolo 15.roku života a inokedy okolo 18.roku. Práca v skupine zloženej z osôb príbuzného veku Continue reading “RASTOVÁ SKUPINA PRE ADOLESCENTOV”

výchova

Bezpečná vzťahová väzba ako zdroj stability osobnosti dieťaťa a ďalšia generácia dospelých

Vypracovala: Mgr. Katarína Mrázová 

Vzťahová väzba je neviditeľným emocionálnym putom, ktoré spája dvoch ľudí v čase, mieste, priestore. Dojča sa rodí s genetickým programom predispozície hľadať si osobu pre bezpečnú vzťahovú väzbu, ktorá mu má poskytnúť ochranu, uspokojovať jeho potreby a podporovať ho. Počas prvého veku života si dojča vytvorí takéto špecifické emocionálne spájadlo na hlavnú osobu pre vzťahové naviazanie. Puto dieťaťa na svoju osobu, spravidla na rodičov, znamená, že dieťa pri hľadaní ochrany a bezpečia oslovuje osoby, s ktorými má vytvorený takýto kontakt. Z pohľadu dieťaťa vyjadruje skôr bezpečnostný systém, avšak zo strany osôb  je to viac menej opatrovateľský alebo ochranný systém. Continue reading “Bezpečná vzťahová väzba ako zdroj stability osobnosti dieťaťa a ďalšia generácia dospelých”

výchova

Stres v živote rodiny

Vypracovala: Mgr. Katarína Mrázová

Stres sa nachádza bežne v každodennom živote človeka, či sa  jedná o dieťa, alebo dospelého. Rôznym situáciám, ktoré v nás vyvolávajú napätie sa nedokážeme vyhnúť, preto je dôležité, aby sme ani naše ratolesti pred nimi nechránili. Už od útleho veku sa deti učia pracovať s nepohodou pri plnení úloh, výziev spojených s ich psycho-motorickým vývinom. Ak chceme, aby sa naše deti dokázali naučiť prekonávať prekážky, mali by sme ich naučiť vytvárať si mechanizmy- aké nástroje používať na ich zvládanie, na Continue reading “Stres v živote rodiny”

výchova

Princípy rešpektujúceho prístupu

Spracovala: Mgr. Zuzana Silešová

Pre partnerský a rešpektujúci prístup je dôležité používať efektívne komunikačné zručnosti, ktoré rešpektujú osobnosť dieťaťa a predstavujú partnerský prístup medzi ľuďmi (opak mocenského a direktívneho prístupu). Tieto zručnosti sú nielen účinné, ale aj podporujú vzťah rodič – dieťa a rozvíjajú osobnosť dieťaťa v pozitívnom smere (sebavedomie, zodpovednosť, aktivita, úcta k sebe a druhým, a pod.) Continue reading “Princípy rešpektujúceho prístupu”

vývin

NEPIJEM NA JEHO ZDRAVIE*

 Spracovala: Eva Nakhlé

Poznáte to.

Tehotenstvo … nie pre každú ženu prebieha hladko. Nebýva vždy vytúžené, sprevádzajú ho nevoľnosti . Rôzne telesné či psychické deje a problémy vo vzťahoch  môžu ženu zaskočiť. A hoci je u mnohých žien  tehotenstvo  takmer ideálne, stará sa ona i jej okolie o to, aby bolo ešte lepšie, aby boli čo najzdravší matka i dieťatko, ktoré čaká. Veľa pozornosti sa venuje zdravej strave a zdravým nápojom. Proti tomu niet čo namietať .Môže sa  však stať, že žena pri miernych prejavoch anémie počuje, ako jej krvný obraz vylepší pohár červeného vína a do budúcna zase, ako  tvorbu mlieka  pri kojení povzbudí čierne pivo.** Trocha alkoholu  údajne neuškodí, zlepší aj spánok a náladu /ktorá vplyvom hormonálnych zmien alebo niekedy  neľahkej životnej situácie býva všelijaká/. A podobné reči. Niektoré ženy ich počuli dokonca od lekárov.

Lenže vedecky fundovaná odpoveď na adresu alkoholu u tehotných   žien je jednoznačná: Continue reading “NEPIJEM NA JEHO ZDRAVIE*”

diagnostika

Dievčatá /ženy a technika

Spracovala: Eva Nakhlé

Na úvod

       Každým rokom na takmer všetkých základných školách štvrtého bratislavského obvodu pomáhame žiakom deviatych ročníkov pri výbere strednej školy. Rozumové schopnosti a smerovanie záujmov sú dva základné piliere, na ktorých už tradične voľba školy stojí, zohľadňujeme však aj tvorivosť a osobnostné vlastnosti jedinca.  Pri diagnostike sa nám otvára pohľad do vnútorného psychického života človeka, nad ktorým neraz žasneme. Každý nami vyšetrený žiak je originál – nezameniteľná kombinácia schopností, povahových čŕt, emotivity, motivácie, smerovaní, túžob. Continue reading “Dievčatá /ženy a technika”