vývin

Poďme sa porozprávať o…strachu a úzkosti

Vypracovala: Mgr. Monika Rusinová

Séria článkov „Poďme sa rozprávať o…“ je príspevkom oddelenia prevencie CPPPaP BA IV. do aktuálnej koronavírus situácie, ktorá prináša viac času doma s deťmi a z toho plynúci veľký priestor sa porozprávať na rôzne aktuálne témy, príp. témy, ktoré sa môžu stať aktuálnymi. V tomto článku sa budeme venovať najmä podporujúcej komunikácii s úzkostnými deťmi, prejavmi strachu a úzkosti v rôznych vekových kategóriách a návrhom reakcií rodičov príp. iných významných dospelých, ktoré majú potenciál Continue reading “Poďme sa porozprávať o…strachu a úzkosti”

vývin

Poďme sa rozprávať o návšteve odborníka

Vypracovala: Mgr. Monika Rusinová

Séria článkov „Poďme sa rozprávať o…“ je príspevkom oddelenia prevencie CPPPaP BA IV. do aktuálnej koronavírus situácie, ktorá prináša viac času doma s deťmi a z toho plynúci veľký priestor sa porozprávať na rôzne aktuálne témy, príp. témy, ktoré sa môžu stať aktuálnymi. Témou tohto článku sú práve situácie, ktoré môžu nastať, keď sa uvoľnia opatrenia – konkrétne, že budete potrebovať navštíviť spolu s dieťaťom nejakého odborníka. Podnetom na napísanie tohto článku boli skúsenosti s rodičmi, ktorí prichádzali prvýkrát do poradne a potrebovali vysvetliť svojim deťom, kam a prečo s nimi idú na návštevu. Nasledujúce riadky majú za cieľ byť sprievodcom, ako pomôcť dieťaťu pri prvej návšteve nového odborníka (či už je to zubár, nový lekár, logopéd, psychológ, Continue reading “Poďme sa rozprávať o návšteve odborníka”

vývin

RASTOVÁ SKUPINA PRE ADOLESCENTOV

Spracovala:  Eva Nakhlé

   Jednou z aktivít, ktorú naše Centrum poskytuje v popoludňajších hodinách, sú skupinové stretnutia adolescentov, ktoré majú napomáhať ich osobnostnému rastu a spokojnosti v živote.

       Pojem adolescencie niektorí vývinoví psychológovia vymedzujú široko – od ranej cez strednú až po neskorú adolescenciu, čo je interval v rozmedzí už od 12  po 19 až 22 rokov. Prijímame takéto členenie adolescentného obdobia a vekové zloženie skupiny prispôsobujeme aktuálnemu záujmu a potrebám klientov. Môže sa stať, že v určitom období sa skupinových stretnutí u nás zúčastňuje mládež okolo 15.roku života a inokedy okolo 18.roku. Práca v skupine zloženej z osôb príbuzného veku Continue reading “RASTOVÁ SKUPINA PRE ADOLESCENTOV”

vývin

NEPIJEM NA JEHO ZDRAVIE*

 Spracovala: Eva Nakhlé

Poznáte to.

Tehotenstvo … nie pre každú ženu prebieha hladko. Nebýva vždy vytúžené, sprevádzajú ho nevoľnosti . Rôzne telesné či psychické deje a problémy vo vzťahoch  môžu ženu zaskočiť. A hoci je u mnohých žien  tehotenstvo  takmer ideálne, stará sa ona i jej okolie o to, aby bolo ešte lepšie, aby boli čo najzdravší matka i dieťatko, ktoré čaká. Veľa pozornosti sa venuje zdravej strave a zdravým nápojom. Proti tomu niet čo namietať .Môže sa  však stať, že žena pri miernych prejavoch anémie počuje, ako jej krvný obraz vylepší pohár červeného vína a do budúcna zase, ako  tvorbu mlieka  pri kojení povzbudí čierne pivo.** Trocha alkoholu  údajne neuškodí, zlepší aj spánok a náladu /ktorá vplyvom hormonálnych zmien alebo niekedy  neľahkej životnej situácie býva všelijaká/. A podobné reči. Niektoré ženy ich počuli dokonca od lekárov.

Lenže vedecky fundovaná odpoveď na adresu alkoholu u tehotných   žien je jednoznačná: Continue reading “NEPIJEM NA JEHO ZDRAVIE*”

vývin

Keď sa jedlo mení na nepriateľa

Vypracovala: Mgr. Ivana Vašková

Jedlo je témou mnohých rozhovorov, sprevádza nás od narodenia, uspokojuje jednu zo základných fyziologických potrieb. Okrem primárnej úlohy, ktorú jedlo zohráva ako zdroj živín, ho môžeme považovať aj za komunikačný nástroj, pričom Smolík (1996) v súvislosti s tým uvádza, že jedlo so sebou nesie veľa psychologických významov. Môže byť pôžitkom, prostriedkom upokojenia či ocenenia. Do vzťahu k jedlu sa premietajú naše individuálne postoje, sociálne interakcie, vplyvy sociokultúrneho prostredia či biologické faktory. Continue reading “Keď sa jedlo mení na nepriateľa”

vývin

Skôr než pôjde do školy

Spracovala: PhDr. Viera Ritomská

Školská spôsobilosť – pripravenosť dieťaťa na školu. Informácie pre rodičov.

Najmä v období zápisov detí do 1. ročníka základnej školy rodičia zvažujú, ako sa bude ich dieťaťu  v škole dariť, do akej miery je už pripravené na školskú dochádzku. Ak dieťa nastupuje do školy s dobrou úrovňou školskej spôsobilosti – pripravenosti pre zaškolenie, dá sa očakávať, že mu pôjde Continue reading “Skôr než pôjde do školy”