vývin

Skôr než pôjde do školy

Školská spôsobilosť – pripravenosť dieťaťa na školu. Informácie pre rodičov.

Najmä v období zápisov detí do 1. ročníka základnej školy rodičia zvažujú, ako sa bude ich dieťaťu  v škole dariť, do akej miery je už pripravené na školskú dochádzku. Ak dieťa nastupuje do školy s dobrou úrovňou školskej spôsobilosti – pripravenosti pre zaškolenie, dá sa očakávať, že mu pôjde učenie ľahšie, bude sa učiť s chuťou a bude zažívať pocit úspechu.

Dosiahnutá úroveň školskej spôsobilosti je kombináciou viacerých faktorov: Continue reading “Skôr než pôjde do školy”