diagnostika

Dievčatá /ženy a technika

Spracovala: Eva Nakhlé

Na úvod

       Každým rokom na takmer všetkých základných školách štvrtého bratislavského obvodu pomáhame žiakom deviatych ročníkov pri výbere strednej školy. Rozumové schopnosti a smerovanie záujmov sú dva základné piliere, na ktorých už tradične voľba školy stojí, zohľadňujeme však aj tvorivosť a osobnostné vlastnosti jedinca.  Pri diagnostike sa nám otvára pohľad do vnútorného psychického života človeka, nad ktorým neraz žasneme. Každý nami vyšetrený žiak je originál – nezameniteľná kombinácia schopností, povahových čŕt, emotivity, motivácie, smerovaní, túžob. Continue reading “Dievčatá /ženy a technika”