výchova

Stres v živote rodiny

Vypracovala: Mgr. Katarína Mrázová

Stres sa nachádza bežne v každodennom živote človeka, či sa  jedná o dieťa, alebo dospelého. Rôznym situáciám, ktoré v nás vyvolávajú napätie sa nedokážeme vyhnúť, preto je dôležité, aby sme ani naše ratolesti pred nimi nechránili. Už od útleho veku sa deti učia pracovať s nepohodou pri plnení úloh, výziev spojených s ich psycho-motorickým vývinom. Ak chceme, aby sa naše deti dokázali naučiť prekonávať prekážky, mali by sme ich naučiť vytvárať si mechanizmy- aké nástroje používať na ich zvládanie, na samotné zvládanie stresových situácií od útleho veku. Odhaliť, že naše dieťa pociťuje tenziu, nie je vždy jednoduché. Zmeny v správaní, nám môžu poukazovať, že sa v živote dieťaťa deje niečo, čo ho ovplyvňuje: je to napríklad zmena nálady, hojdanie sa, nepredvídateľné výbuchy hnevu, pomočovanie, ťažkosti so spánkom, ťažkosti s prijímaným potravy, bolesti bruška a hlavy ( Štérová, 2018).

                                            Záťaž ako súčasť ľudského bytia

Záťaž  je nevyhnutná súčasť osobnostného rastu a zabezpečuje obranyschopnosť ľudského tela pred vonkajšími podnetmi a situáciami. Keď dokážeme prijať diskomfort ako súčasť života a dokážeme spracovať svoje obavy a necháme, aby deti skúmali svet vlastným tempom a spôsobom, napokon prídeme k záverom, že malé deti si vedia poradiť v mnohých stresujúcich situáciách bez pomoci a zásahu dospelého. Je dôležité, aby sme nebránili deťom stresové situácie prežívať, pretože takéto životné výzvy im napomáhajú zvyšovať sebaúctu a sebavedomie, dokonca posilňujú ich zdravie a sociálne väzby. Najnovšie výskumy dokazujú, že ak zmeníme postoj vo vnímaní nepohody a začneme ju brať ako nástroj nášho rozvoja, dokážeme ovplyvniť aj jeho pôsobenie na naše telo.

Čo môžeme my ako dospelí urobiť, aby sa deti naučili zvládať nepohodu?

Uvádzame nasledovné 4 postupy, ktoré nám dospelým môžu pomôcť (Cárová, 2018):

  1. Vyjadriť nahlas pocity dieťaťa – ak zbadáte, že dieťa niečo trápi, skúsiť pomenovať pocity, ktoré si myslíte, že majú na svedomí trápenie dieťaťa.
  2. Aktívne počúvať – dávajte otázky, čo sa deje, počúvajte pozorne, so záujmom, trpezlivosťou, pokojom.
  3. Pokúste sa byť nápomocní pri hľadaní riešenia – rozprávajte sa o tom, akoby sa situácia dala vyriešiť, čo je vhodné a čo môže ono samo urobiť, dieťa by však malo prispieť aj vlastnými nápadmi, ako danú situáciu vyriešiť.
  4. Snažte sa byť trpezliví – pracujte ako dospelí na svojom nutkaní vyriešiť situáciu okamžite a doprajte čas sebe i svojmu dieťaťu, aby ste spoločne našli uspokojivé riešenie.

                                             Svet dospelých a vypätie

Stres  je subjektívny a dôležitý. Niektorí ľudia zažívajú tlak, o ktorom si myslia, že ho nedokážu zvládnuť. Je známe, že dlhodobé napätie  negatívne ovplyvňuje fyzický a emocionálny zdravotný stav (Viers, 2011). V nasledovných riadkoch uvádzame,  ako môžu dospelí podporiť svoj každodenný život a prekonávať jeho nástrahy (Praško, 2003), aby pomohli nielen sebe, ale boli vzorom aj pre svoje ratolesti. Vypracujte si úspešnú budúcnosť a pripravte sa na život  pomocou jednoduchých odporúčaní, ktoré zavediete do svojho života:

  1. Plán krízy – pri vytváraní takéhoto naplánovania sa musíte zamyslieť nad tým, aké náročné situácie vás v blízkej budúcnosti môžu stretnúť, prípadne kedy by ste mali brániť voči stresu. Keď ste si uvedomili, aké stresujúce situácie môžete očakávať, vypracujte si plán, premyslite si, ako tieto situácie čo najlepšie zvládnete.
  2. Nezdary ako súčasť života – je úplne normálne, že nastanú v živote človeka chvíle, že sa niečo nepodarí a budete zo seba sklamaní. Napíšte si zoznam situácií, ktoré by vám v budúcnosti mohli robiť ťažkosti a následne na to k nim pripíšte, akým spôsobom ich budete riešiť. Zmierte sa s neúspechmi, pretože patria k životu a je dôležité s nimi rátať. Je potrebné si uvedomiť, že určité zhoršenie či nezdar ešte neznamená žiadnu katastrofu. Z neúspechov je možné sa poučiť. Aké poučenie vyvodíte zo svojej skúsenosti pre budúcnosť, aby ste sa podobnému nezdaru vyhli?
  3. Zmena životného štýlu

vytvorte si zvyk pravidelne relaxovať, do svojho života zaveďte relaxačné okienka, ktoré môžu trvať niekoľko minút, ale bude to veľmi užitočne využitý čas pre vás,

– každý deň urobte niečo pre svoju radosť, keď sa pri tom ešte uvoľníte, to bude pre vás benefit,

– keď vám niečo robí starosti, povedzte to priateľom a odborníkom, nepripustite, aby vaše  starosti príliš narástli, zistite, kto by vám mohol pomôcť,(psychoterapeut, osobný kouč,  psychiater)

– usporiadajte si svoj denný program, pokiaľ vám robí obtiaže všetko stihnúť čo chcete spraviť, poraďte sa so psychológom alebo iným odborníkom,

– chovajte sa asertívne, dokážte sa naučiť povedať nie, doma i v zamestnaní sa nenechajte znechutiť tým, že vás niekto využíva, môžete si prečítať knihu o asertivite, alebo sa prihláste na workshop o asertivite,

– rozpoznávajte svoje limity a hranice, neberte si toho veľa, vyhýbajte sa nadmernej únave, keď zistíte, že máte niečomu odolávať, neutekajte pred tým, pretože sa toho budete ešte viac báť, naplánujte si mále krôčiky, ktoré  pomocou nich obávanú situáciu postupne zvládnete,

– oceňujte sa, pochváľte sa za svoje úspechy, nikdy sami seba neponižujte a nepremýšľajte iba o svojich prekážkach v minulosti, snažte sa pozerať dopredu a plánujte si, ako svoje problémy čo najlepšie zvládnete a prekonáte,

  Použité pramene:

Cárová, Tatiana. Pripravte deti na stres, aby ho dobre zvládali. In: Portál o vzdelávaní a rozvoji. Rodičia školákov/ výchova a vývoj detí (online), (cit. 07.04.2020). Dostupné na internete: https://eduworld.sk/cd/tatiana carova/3173/pripravte – deti- na – stres- aby ho – dobre zvládali.

 

Praško, Ján, 2003. Jak se zbavit napětí, stresu, úzkosti. Praha: Grada Publising, 2003. 201 s. ISBN 80-247-0185-5.

 

Štérová, Martina. Stres bombarduje aj deti. Štyri rady ako ho zmierniť a zvládať. In: Žena sme (online), (cit. 07.04.2020). Dostupné na internete: https:// zena.sme.sk/c/7851778/stres-bombarduje- aj- deti- styri- rady- ako- ho- zmenit- a zvladat.html.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *